Εταιρικό Δίκαιο

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι διακεκριμένο για τις υπηρεσίες του σε ζητήματα εμπορικού και εταιρικού δικαίου. Έχουμε επιδείξει επιτυχώς την ικανότητά μας στο να καθοδηγούμε τους πελάτες μας ανάμεσα σε πολύπλοκα ζητήματα ώστε να κατορθώσουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους εκμεταλλευόμενοι κάθε ευκαιρία.Παρέχουμε πλήρη πακέτα υπηρεσιών στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, με διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένα στην όλο και πιο διεθνοποιημένη φύση των εμπορικών και εταιρικών συμφωνιών.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει συμβουλευτική αλλά και δικαστική υποστήριξη υποθέσεων εταιρικού δικαίου στα δικαστήρια όλων των βαθμών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Σύσταση εταιριών και εταιρικών σχηματισμών κάθε νομικού τύπου βάσει των ιδιαίτερων συμφωνιών των εταίρων (a la carte) σε συνδυασμό με σύναψη τυχόν εξωεταιρικών συμφωνιών για μεγαλύτερη ευελιξία.
  • Διεκπεραίωση όλων των νομικών διεργασιών και παροχή συμβουλών αναφορικά με θέματα του καθημερινού εταιρικού βίου (διοίκηση εταιρειών και λειτουργία διοικητικών οργάνων, συνέλευση εταίρων, αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης).
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης κτλ.).
  • Προστασία δικαιωμάτων εταίρου και εταιρείας.
  • Προσβολή άκυρων και ακυρώσιμων αποφάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ..
  • Ολοκληρωμένες νομικές λύσεις στο πλαίσιο λύσης ή αναδιάρθρωσης/διάσωσης επιχειρήσεων, ιδιαίτερα με βάση την εμπειρία και εξειδίκευσή μας στο φορολογικό και χρηματοπιστωτικό δίκαιο.
  • Πλήρης νομική υποστήριξη σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων, τόσο εκ μέρους των πωλητών όσο και των αγοραστών. Κρίσιμα νομικά στάδια για την επιτυχή και ασφαλή για τον εντολέα μας ολοκλήρωση τέτοιων διαδικασιών, είναι ο νομικός και φορολογικός σχεδιασμός, η διενέργεια νομικού ελέγχου (due diligence) καθώς και η διαπραγμάτευση και σύνταξη των σχετικών συμβατικών κειμένων.

Το πλεονέκτημά μας :

Η συσσωρευμένη γνώση από την αδιάλειπτη ενασχόληση και εμπλοκή μας σε θέματα επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση επενδύσεων και ανάπτυξης είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του γραφείου μας,το οποίο πέρα από το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο – κατέχει και αυτή την απαραίτητη εμπειρογνωσία, ώστε να προβαίνει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στη χορήγηση της ορθής, σύννομης και συνάμα επιχειρηματικά προσφορότερης επιλογής, ιδίως σε στιγμές που η νομική συμβουλή πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία προς το σκοπό αντιμετώπισης και επίλυσης ζητημάτων τα οποία μοιάζουν ανυπέρβλητα.