Εργατολόγος-Εργατικό δίκαιο-Συντάξεις

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την άρτια διεκπεραίωση πάσης φύσεως ζητημάτων εργατικού δικαίου. Έχουμε επιδείξει επιτυχώς την ικανότητά μας στην καθοδήγηση των πελατών μας ανάμεσα σε πολύπλοκα εργασιακά ζητήματα με μοναδικό σκοπό τη δικαίωσή τους.

Αναλαμβάνουμε συμβουλευτική, αλλά και δικαστική υποστήριξη υποθέσεων εργατικού δικαίου στα δικαστήρια όλων των βαθμών, καθώς και παράσταση ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας

Γιατί να μας επιλέξετε:

Το γραφείο μας με εμπειρία και ευαισθησία χειρίζεται και παρακολουθεί τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές εξελίξεις. Δεσμευόμαστε για την επίλυση των εργατικών σας υποθέσεων με Υπευθυνότητα, Ταχύτητα, Αποτελεσματικότητα & Πρωτοποριακές Παρεμβάσεις.

Εργαζόμαστε για εσάς:

-Είμαστε εκεί στο στάδιο της κατάρτισης των εργασιακών συμβάσεων, προκειμένου να συνταχθεί σύμβαση πλήρης με πρόβλεψη όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων με κανένα περιθώριο αμφισβητήσεων

-Σας ενημερώνουμε για επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία, Κυριακές και αργίες

-Σας παρέχουμε συμβουλές σχετικά με την καταγγελία συμβάσεων και τις αποζημιώσεις

-Αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την ασφάλιση εργαζομένων

Δεσμευόμαστε για την εξάντληση όλων των μέσων επίλυσης οποιουδήποτε εργασιακού ζητήματος:

-Επικοινωνία με τους αντιδίκους για την πιθανότητα επωφελούς εξώδικου συμβιβασμού. Είναι πιθανό οι αντίδικοι να θελήσουν να «κλείσει» το ζήτημα πριν φτάσει στο Δικαστήριο. Το πλεονέκτημα του εξώδικου συμβιβασμού είναι η άμεση καταβολή των διεκδικούμενων ποσών

-Άμεση σύνταξη της αγωγής χωρίς χρονοτριβές. Σύνταξη του αγωγικού δικογράφου με τρόπο άρτιο. Άμεση πρόσβαση στο δικόγραφο πριν την κατάθεση.

-Άμεση κατάθεση της αγωγής.

-Επιμέλεια του φακέλου και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων προς υποστήριξη της υπόθεσής σας ενώπιον του Δικαστηρίου

-Εκδίκαση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Έγκαιρη προετοιμασία, κατάθεση δικογράφου προτάσεων και σχετικών εγγράφων.

-Σύνταξη εκτενούς δικογράφου Προσθήκης-Αντίκρουσης, ώστε να αντιμετωπιστούν άρτια οι όποιοι ισχυρισμοί των αντιδίκων στο ακροατήριο.

-Άμεση εκτέλεση της εκδοθησόμενης απόφασης Δικαστηρίου.

-Σύνταξη και κατάθεση έφεσης, εκδίκαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο που κρίνει σε βαθμό, καθώς και λήψη και εκτέλεση της τελεσίδικης απόφασης, σε περίπτωση που οι αντίδικοι εφεσιβάλλουν ή σε περίπτωση που εσείς θέλετε να εφεσιβάλλετε.

 

Αναλαμβάνουμε γενικά τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας με ευθύνη και αφοσίωση, έως ότου δικαιωθείτε, είτε εξωδικαστικά είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης.

 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την άρτια διεκπεραίωση πάσης φύσεως ζητημάτων σχετικά με την απονομή σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) με απόλυτη ευθύνη και αποτελεσματικότητα, παρακολουθώντας πάντα τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές εξελίξεις.  

Ειδικότερα, παρέχονται οι  κάτωθι υπηρεσίες:

  1. Συμβουλευτική ενημέρωση αναφορικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το νόμο για την έκδοση σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων
  2. Κατευθυντήριες γραμμές μέσω έκδοσης αναλυτικής προσυνταξιοδοτικής έκθεσης, ανάλογα με την ασφαλιστική περίπτωση του κάθε ενδιαφερομένου, ώστε να αποκτήσει γνώση των δικαιωμάτων που του παρέχει το κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο (καταμέτρηση ενσήμων, υπολογισμός χρόνων ασφάλισης, έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων για κατάθεση αίτησης) 
  3. Διεκπεραίωση και επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης απόφασης σύνταξης με όλες τις απαραίτητες ενέργειες και την παρακολούθηση της πορείας της από την κατάθεση της αίτησης για απονομή σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης 
  4. Νομικές υποδείξεις όσον αφορά ζητήματα σχετικά με την εξαγορά πλασματικών χρόνων, τη ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών, την αναστολή λόγω παράλληλης εργασίας αλλά και τη διαδοχική ασφάλιση
  5. Υποβολή ενστάσεων κατά απορριπτικών αποφάσεων ασφαλιστικών ταμείων και εκπροσώπησή σας σε προσφυγή  τόσο ενώπιον των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών  όσο και των διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες που περιλαμβάνουν παροχές επιδομάτων (ανεργίας, τοκετού, τέκνου, πρόνοιας, θέρμανσης, ανασφάλιστων υπερηλίκων), την προετοιμασία και την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α καθώς και άλλες συναφείς υποθέσεις.