Διαζύγια

Το γραφείο μας ειδικεύεται σε όλο το φάσμα του Οικογενειακού δικαίου με έμφαση  στην έκδοση διαζυγίων, συναινετικών και κατ’ αντιδικία αλλά και στην αξίωση διατροφής για το ανήλικο παιδί και την/τον σύζυγο, στην υιοθεσία, στην προσβολή πατρότητας και στην δικαστική συμπαράσταση και ακούσια νοσηλεία.

Διαθέτουμε τόσο την απαιτούμενη κατάρτιση όσο και την απαραίτητη εμπειρογνωσία, ώστε να ιεραρχούμε τις ανάγκες σας και να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε αυτές, έχοντας, άλλωστε, συναίσθηση και της προσωπικής διάστασης που εμπεριέχεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις, με συνέπεια και η εργασία μας ως τέτοια να καθίσταται ακόμη πιο απαιτητική, καθώς αυτό που εν τέλει σας παρέχουμε είναι η συμβουλευτική στήριξη από επαγγελματία δικηγόρο διαζυγίων, τον οποίο ωστόσο μπορείτε να εμπιστευτείτε ως δικό σας ανθρώπους.

Το διαζύγιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα αναγκαίο κακό, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με νομική νηφαλιότητα και ακριβείς χειρισμούς. Τέλος, δε τίθεται υπό καμία διαπραγμάτευση το συμφέρον του τέκνου, που αποτελεί τον πυλώνα του οικογενειακού μας δικαίου.Ο δικηγόρος διαζυγίων είναι ο κατάλληλος επιστήμονας για ζητήματα που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο. Ο ευαίσθητος αυτός κλάδος χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό των προβλημάτων που ανακύπτουν καθώς η οικογένεια αποτελεί χωρίς αμφιβολία έναν από τους θεμέλιους λίθους της κοινωνίας. Το διαζύγιο αποτελεί σταθμό στη ζωή ενός ατόμου και χρειάζεται νηφάλια αντιμετώπιση και ορθή χρήση της νομολογίας και της νομοθεσίας ώστε να εξασφαλιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντά σας.

Είναι σημαντικότατο να τονιστεί πως το οικογενειακό δίκαιο αποτελεί τον εγγυητή της διαφύλαξης των συμφερόντων του ανήλικου τέκνου. Όποια διαδικασία και να ακολουθηθεί τα τέκνα έχουν τη μέγιστη προστασία από τον νόμο. 

Γιατί Εμάς ;

Επίλυση Υποθέσεων Διαζυγίων με Ταχύτητα, Αξιοπιστία και Αποτελεσματικότητα. Έγκυρες Νομικές Συμβουλές - Υπηρεσίες, από Έμπειρους & Πλήρως Καταρτισμένους Δικηγόρους. Ασφαλιστικά Μέτρα. Διατροφή. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός. Δικαστική Επίλυση.