ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! του γραφείου μας. Κούρεμα 60.000 ευρώ από συνολικές οφειλές 83.000 ευρώ !!!!!

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΠΙΤΥΧΙΑ !! του γραφείου μας ορίζει καταβολές 95 ευρώ το μήνα για 20 χρόνια σε ζευγάρι, σύνολο δηλαδή 23.000 ευρώ και κούρεμα 60.000 ευρώ από συνολικές οφειλές 83.000 ευρώ !!!!!