ΑΠΟΦΑΣΗ - ΕΠΙΤΥΧΙΑ του γραφείου μας με κούρεμα 44.000 ευρώ από συνολική οφειλή 46.000 ευρώ !

ΑΠΟΦΑΣΗ - ΕΠΙΤΥΧΙΑ του γραφείου μας με κούρεμα 44.000 ευρώ από συνολική οφειλή 46.000 ευρώ!/style/uploads/1721-2019%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%97%CE%9D%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%A7%CE%A1%CE%95%CE%A9%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%91.pdf