ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! του γραφείου μας. Εγγυήτρια στο Ν. Κατσέλη με δόση 20 ευρώ το μήνα !!!!

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!! του γραφείου μας, εντάσσει στο Ν. Κατσέλη εγγύητρια για υπέρογκα δάνεια του εν διαστάσει συζύγου της ορίζοντας μηνιαίες καταβολές 20 ευρώ το μήνα !!!!