Ακόμα μια ΕΠΙΤΥΧΙΑ του γραφείου μας !!! Απόφαση μεταρρύθμισης δόσεων ορίζει δόση 300 ευρώ από αρχική δόση 500 ευρώ !

Η υπ' αριθμ. 1724/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης μεταρρυθμίζει την αρχικώς ορισθείσα δόση από το ποσό των 500 ευρώ στο ποσό των 300 ευρώ !!!